لوپ بوری

لوپ بوری جایگاه خاصی در تاریخ تایلند دارد. این شهر از قدیمی ترین شهرهای تایلند است و از قرن ششم مرکز مهم قدرت در این کشور محسوب می شده است. هنگامی که امپراطوری خمر کنترل بخشی از منطقه که اکنون به نام تایلند می شناسیم را در دست گرفت، لوپ بوری پایگاه مرزی غربی شد. احتمالا زمان اوج قدرت این شهر در قرن هفدهم بود، جایی که پادشاه سیامسه لوپ بوری را پایتخت دوم خود قرار داد و در سال حدود هشت ماه را در این شهر می گذراند.