این شهر یک مقصد فوق العاده برای طرفداران تاریخ و مشتاقان عکاسی است. زیرا در این پایتخت باستانی تایلند مناظر بسیاری برای عکس برداری وجود دارند. سوخوتای پایتخت امپراطوری سوخوتای بوده است.

 

شهر قدیمی سوخوتای