ثبت شرکت در تایلند

 کسب و کار در کشورهای با زیر ساخت مناسب یکی از علایق تجار و بازرگانان محسوب می شود.کشور تایلند یکی از این کشورهاست که با بوجود آوردن زیرساختهای مناسب زمینه های متعددی را برای سرمایه گزاری فراهم نموده اند است.سایت سفر تایلند با برشمردن شرایط ثبت شرکت در تایلند می کوشد راهنماییهای ارزنده ای را در اختیار بازرگانان قرار دهد:

ثبت شرکت در سرزمین لبخندها تایلند شامل مراحل زیر می باشد:
•    مرحله اول یک اسم برای شرکت رزرو کنید که شما می توانید حداقل سه اسم مختلف را برای شرکت خود انتخاب نمایید و از طریق اداره ثبت شرکت های تایلند قابل قبول بودن یکی از آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت و رزرو می گردد.